نان قدرت بینایی پارکینسون مطالعه بیماری

نان: قدرت بینایی پارکینسون مطالعه بیماری کنترل محققان بینایی بینایی

مشکلات بینایی از علائم اولیه پارکینسون است

طبق گزارش تازه محققان، تغییرات بینایی ممکن است از علائم اولیه بیماری پارکینسون باشند. به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان؛ به گفت..

ادامه مطلب