نان قدرت بینایی پارکینسون مطالعه بیماری

نان: قدرت بینایی پارکینسون مطالعه بیماری کنترل محققان بینایی بینایی

گت بلاگز اخبار پزشکی مراجعه ۲۵۰۰ زن به علت نزاع به پزشکی قانونی پایتخت کشور عزیزمان ایران

در فروردین ماه امسال، ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به علت آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده اند.

مراجعه ۲۵۰۰ زن به علت نزاع به پزشکی قانونی پایتخت کشور عزیزمان ایران

مراجعه ۲۵۰۰ زن به علت نزاع به پزشکی قانونی پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

در فروردین ماه امسال، ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به علت آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده اند.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در فروردین ماه امسال ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به علت آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال۹۶ که تعداد مراجعین به علت نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۶ هزار و ۸۵۱ نفر اعلام شده است بود ۵ درصد کم کردن یافته است.

بنابر این گزارش از کل مراجعین به علت آسیب های ناشی از نزاع در فروردین ماه ۳ هزار و ۹۰۳ نفر مرد و ۲ هزار و ۵۸۳ نفر زن بوده اند.

مراجعه ۲۵۰۰ زن به علت نزاع به پزشکی قانونی پایتخت کشور عزیزمان ایران

مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند:

۱ – ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی به وسیله پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات هست، نوع جراحت و عمق آن هست. لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن به وسیله کارشناسان پزشکی قانونی است.

در فروردین ماه امسال، ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به علت آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده اند.

۲- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

۳- جهت صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع به وسیله شرکت پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

۴- در مواردی جهت بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر کارها پاراکلینیک هستیم. این امر جهت حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات هست، لذا صبر و شکیبایی زیاد مراجعین را می طلبد.

مراجعه ۲۵۰۰ زن به علت نزاع به پزشکی قانونی پایتخت کشور عزیزمان ایران

۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و ترساندن کننده، فرد می تواند بعد از انجام کارها درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق کارها انجام شده است از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

۶- صدمات ایجاد شده است در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه “که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به باعث جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است است.

در فروردین ماه امسال، ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به علت آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده اند.

اَرش نیز “دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.” لذا در مواردی که جهت صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

واژه های کلیدی: ایران | پزشکی | قانونی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz