نان قدرت بینایی پارکینسون مطالعه بیماری

نان: قدرت بینایی پارکینسون مطالعه بیماری کنترل محققان بینایی بینایی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پرداخت وام مسکن هدفمند می‌شود

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: در صدد هستیم پرداخت تسهیلات مسکن به مناطقی که متقاضی خرید در آن مناطق وجود ندارد یا سازنده، الگوی مصرف را رعایت نکرده را از بین

پرداخت وام مسکن هدفمند می‌شود

پرداخت وام مسکن هدفمند می شود

عبارات مهم : بازار

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: در صدد هستیم پرداخت تسهیلات مسکن به مناطقی که متقاضی خرید در آن مناطق وجود ندارد یا سازنده، الگوی مصرف را رعایت نکرده را از بین بردن کنیم.

به گزارش مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی در همایش سیاست های اعتباری بخش مسکن با حضور انبوه سازان کشور اعلام کرد: سیاست های اعتباری تازه این بانک بر مبنای حمایت از انبوه سازان به منظور به حداقل رسیدن و از بین بردن غیرحرفه ای سازی در حوزه مسکن متمرکز شده است است که در این راستا تسهیلات ساخت مسکن با اولویت انبوه سازان و سازندگان حرفه ای پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این بانک به رغم شرایط سخت اقتصادی به خصوص طی شش ماه اخیر به تمام تعهدات خود عمل کرده هست، گفت: سال گذشته قیمت تمام شده است پول جهت بانک یک دهم درصد زیاد کردن یافت و برآوردها حاکی است این میزان در امسال ۸ دهم درصد زیاد کردن پیدا می کند؛ با این حال بانک به تمام تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات پایبند بوده و عمل خواهد کرد.

پرداخت وام مسکن هدفمند می‌شود

رحیمی انارکی افزود: از طرف دیگر مجموعه سیاست های اعتباری این بانک در واقع به نوعی سیاست های هدفمند تبدیل شده است هست؛ هر چند در این مسیر نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات براق و کامل از اوضاع بازار مسکن و ساخت و ساز در همه شهرهای کشور هستیم؛ متاسفانه به جز شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد سایر شهرهای کشور در این زمینه با فقر اطلاعاتی مواجهیم.

وی با بیان اینکه از بانک مرکزی درخواست کرده ایم همان گونه که اطلاعات مربوط به اوضاع بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به صورت مستمر بررسی و منتشر می کند در مورد سایر شهرها نیز این اقدام انجام شود، گفت: بانک مرکزی در این زمینه قول مساعد داده است تا در آینده نزدیک این کار ابتدا از کلانشهرها شروع شده است وسپس به سایر شهرها تسری یابد.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: در صدد هستیم پرداخت تسهیلات مسکن به مناطقی که متقاضی خرید در آن مناطق وجود ندارد یا سازنده، الگوی مصرف را رعایت نکرده را از بین

رحیمی انارکی تاکید کرد: هر چه اطلاعات ما در خصوص اوضاع بازار مسکن و ساخت و ساز شهرهای کشور کاملتر و براق تر باشد سیاست گذاری اعتباری بانک مسکن به منظور حمایت از بازار مسکن وساخت و ساز هوشمندانه تر و اثرگذارتر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه به علت فقر اطلاعاتی هم اکنون در برنامه ریزی ها از همان الگوی سال های قبل در مورد متراژ واحدهای مورد نیاز تقاضای غالب استفاده می شود؛ این در حالی است که جهت تدوین سیاست های اعتباری هوشمندانه تر و کارآمدتر به اطلاعات عمیق تر، گسترده تر و وسیع تری در خصوص بازار مسکن کل کشور نیاز داریم.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن افزود: امسال جهت نخستین بار سیاست های اعتباری در ۴ سرفصل مجزا تقسیم و تعریف شد که این اقدام گامی رو به جلو در حمایت از بازار مسکن و ساخت و ساز محسوب می شود.

پرداخت وام مسکن هدفمند می‌شود

وی تاکید کرد: درصدد هستیم با حمایت از انبوه سازان و همراهی آن ها ساخت و سازهای غیرحرفه ای را به حداقل رسانده و در ادامه آن را از بین بردن کنیم؛ این در حالی است که در شرایط فعلی عمده ساخت و سازها در کشور ساخت و سازهای غیر حرفه ای هست. ولی سهم شرکت های ساختمانی و انبوه سازان باید بیش از پیش تقویت شود.

این مقام مسئول در شبکه بانکی همچنین با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن در صدد از بین بردن پرداخت تسهیلات به مناطقی است که متقاضی جهت واحدهای ساخته شده است در آن مناطق وجود ندارد خاطرنشان کرد: در صورت نبود تقاضا جهت مسکن در بعضی مناطق، تسهیلات به این مناطق پرداخت نخواهد شد و این عنوان تصمیم مهمی به جهت زیاد کردن توان پرداخت تسهیلات به مناطقی است که تقاضا جهت ساخت و خرید مسکن در آن وجود دارد؛ ولی در این مورد با فقر اطلاعاتی مواجه هستیم که در صدد زیاد کردن اطلاعات خود در این زمینه از طریق مجاری متفاوت برآمده ایم.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: در صدد هستیم پرداخت تسهیلات مسکن به مناطقی که متقاضی خرید در آن مناطق وجود ندارد یا سازنده، الگوی مصرف را رعایت نکرده را از بین

عملکرد بانک عامل بخش مسکن در ۳ ماهه اول سال ۹۷

مدیرعامل بانک همچنین در تشریح عملکرد این بانک در سه ماه اول سال ۹۷ گفت: در چارچوب سیاست های اعتباری که امسال در این بانک دنبال شد تعداد واحدهای مشمول دریافت تسهیلات همکاری مدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد زیاد کردن یافت و به بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی رسید.

پرداخت وام مسکن هدفمند می‌شود

وی افزود: همچنین این میزان به لحاظ مبلغ تسهیلات پرداخت شده است بالغ بر ۷۰ درصد رشد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته را تجربه کرد؛ این در حالی است که در تسهیلات خرید مسکن نیز حجم تسهیلات پرداختی به لحاظ تعداد واحد مسکونی ۵۱ درصد و به لحاظ مبلغ تسهیلات پرداخت شده است ۵۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد کردن یافت.

رحیمی انارکی افزود: تعداد تسهیلات جعاله پرداخت شده است به واحدهای مسکونی نیز طی سه ماهه اول امسال در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته ۱۰۵ درصد زیاد کردن یافت و به لحاظ مبلغ نیز رشد ۲۰۹ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب در مجموع تعداد واحدهایی که از تسهیلات مسکن پرداخت شده است از سوی بانک در سه ماهه اول امسال برخوردار شدند به ۷۰ هزار واحد رسید که رشد ۶۶ درصدی به لحاظ تعداد واحد و رشد ۷۴ درصدی به لحاظ مبلغ تسهیلات پرداخت شده است را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: به زودی هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب بازار رهن ثانویه مسکن منتشر خواهد شد که از منابع حاصل از آن به عنوان اعتبار سیاست اعتباری بدون سپرده بانک استفاده می شود.

وی همچنین اظهار کرد: سیاست های اعتباری بانک مسکن زمانی موفق خواهد بود که انبوه سازان در این مسیر با بانک مسکن همراهی کنند.

رحیمی انارکی گفت: در حال حاضر منزل اولی ها یکی از مهمترین گروه های متقاضی دریافت تسهیلات مسکن هستند که از طریق صندوق بعد انداز مسکن یکم مشمول دریافت مناسب ترین و بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن هستند؛ حمایت از این متقاضیان نیازمند عرضه حجم مناسب واحدهای مسکونی مورد تقاضای آن ها از سوی سازندگان حرفه ای مسکن است.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۴۵۰ هزار متقاضی منزل اولی جهت دریافت تسهیلات از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم سپرده گذاری کرده اند و بیش از ۵۰ هزار فقره تسهیلات نیز به متقاضیان واجد شرایط از محل این صندوق پرداخت شده است است افزود: این متقاضیان مشروط به عرضه واحدهای مورد تقاضا، روز به روز در حال زیاد کردن هستند و بدون شک زیاد کردن عرضه واحدهای مورد نیاز آن ها باید یکی از سیاست ها و برنامه های کلیدی انبوه سازان باشد.

رحیمی انارکی همچنین از برنامه ریزی جهت برگزاری نشست های فصلی مستمر با انبوه سازان خبر داد.

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | تسهیلات | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz